Rólunk

A település lakosságának a tűz elleni védekezései már a XIX. században kialakultak. A templomtoronyban tűzőrök laktak, akiknek feladata a tűz jelzése volt és ezenkívül jelezték az idő múlását is. Tűz esetén először a tűzoltók vonultak, őket a férfiak követték vasvillával és egyéb tűzoltásra alkalmas eszközzel.
Tótkomlóson a tűzvédelmi feladatok ellátására 1924-ben alakult Önkéntes Tűzoltó Testület. A ma működő tűzoltó egyesület ennek a szervezetnek a jogutódja. Ez időtől számítva folyamatos tevékenység jellemzi. 1958-ig, „Köteles” tűzoltóságként állandó szolgálatot adó tűzoltók látták el a tűzvédelmi feladatokat. Ezt követően csak önkéntesen szerveződő, egyesületi forma létezett. A ’70-es években az ilyen típusú egyesületi tűzoltási tevékenység háttérbe szorult, helyette „versenyző” egyesületként működött. A szervezet 1999-ben átszervezésre került, alapszabályban rögzített módon működik, látja el feladatait.
Tótkomlóson gépjárműfecskendő vagy tűzoltásra alkalmas eszköz általában mindig volt. A 60-as években MÁVAG típusú, a 70-es és 80-as években ZIL locsoló gépjármű látta el a feladatokat.
1987-tol Csepel 344 tűzoltógépjárművel a tevékenység előremozdult, nagyobb fejlődésre az említett technika elavultsága nem adott lehetőséget.
1998–tól a Németországból kapott Mercedes típusú gépjármüfecskendö, a modern felszerelésként nagy lendületet adott.
Tűzoltófelszerelések folyamatos korszerűsítése, az egyéni védőfelszerelések beszerzése fontos feladata az egyesületnek

Jó eredmény tapasztalható, az ifjúság felkészítésében a tűz megelőzésére, a versenyek keretei között a tűzoltás módozatait sajátítják el a fiatalok. Gyermek- és ifjúsági tűzoltó versenyekre való felkészülés minden évben februárban kezdődik, és az eredményes versenyzéstől függően május – júniusban záródik.

Az 1999. novemberében átszerveződött egyesület, a Bíróság által bejegyzett Kiemelkedően Közhasznú Szervezetként működik.
2005 december 1. -től Az egyesületünk és hat környező település létrehozta a Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltóságot. Tótkomlós, Békéssámson, Csanádalberti, Pitvaros, Ambrózfalva, Nagyér települések és az egyesületünk ettől az időtől kötelezően vonul a jogszabályban meghatározott, 1 gépjárműfecskendővel, 4 fő tűzoltóval, és 8 perces indulási normaidővel.

A kötelező feladatellátás során az éves bevetések száma, amely tűzesetek, műszaki mentés kategóriában, közúti baleset, viharkár felszámolás, és egyéb esetek során évesen 120-130 átlagos számmal került és kerül felszámolásra. 2012. évtől a jogszabályi változásokat követve a szervezet nevében szereplő „Önkéntes” módosításra került. az új elnevezés Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság.

Tűzoltó sport területén a CTIF szabály szerinti versenyzésben az ifjúsági és a felnőtt kategóriában nemzetközi versenyekre is kijutott csaptunk.  Legyelországi Opoléban 2015. évbe ifjúságii fiú, Ausztiai Villacban 2017. évben Felőtt női és férfi  csapat, valamint a Svájci Martigniben 2019. évben az ifjúsági fiú csapat  szerzett minősítést.